Polityka prywatności

1. Informacje podstawowe

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www funkcjonującego pod adresem url: www.elektrocentra.pl.
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Centra Elektryczne Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-081) przy ul. Dąbrówki 16, NIP: 6343010739 , REGON: 522243112, KRS: 0000975516, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, kapitał zakładowy: 100.000 PLN.
 3. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Dąbrówki 16, 40-081 Katowice lub e-mail: daneosobowe@elektrocentra.pl.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu w następujących celach:
  • Obsługa zapytań przez formularz kontaktowy;
  • Prezentacja informacji.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu na podstawie:
  • dobrowolnego wprowadzania przez Państwa w formularzach danych, które zostają wprowadzone do systemów Operatora i przekierowane na serwer poczty elektronicznej Operatora (zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
  • zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie, tzw. „ciasteczka” (zgoda osoby, której dane dotyczą oraz uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a), a w zakresie cookies niezbędnych do funkcjonowania Serwisu – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza, tj. w celu dokonania procesu obsługi korespondencji.
 2. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie podlegają logowaniu na serwerze Serwisu. Dane te nie są wykorzystywane w celu identyfikowania Użytkowników.
 3. Administrator nie podejmuje wobec Użytkowników decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Użytkowników skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływały na Użytkownika.

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Administratora

 1. Administrator zapewnia poufność wszelkich przekazanych danych osobowych oraz podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dostawca usługi hostingu zapewnia, że wszelkie logowania są zabezpieczone poprzez szyfrowane połączenia SSL i autoryzowany certyfikat.
 2. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 3. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Administrator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 4. Administrator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 5. W celu ochrony danych Administrator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany przez: Smarthost Sp. z o. o., której adresy elektroniczne, siedziba i adres, a także informacje o stosowanych rozwiązaniach technologicznych wskazane są pod następującym adresem: www.smarthost.pl.
 2. Serwery, na których utrzymywany jest Serwis znajdują się w Polsce.
 3. Dane wprowadzane przez formularz kontaktowy są przekierowane na serwer pocztowy Administratora hostowany przez podmiot wskazany w pkt. 3.1.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców jak:
  • firma hostingowa i podmioty świadczące obsługę systemów informatycznych,
  • dostawcy oprogramowania;
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony;
  • firmy doradcze (kancelarie prawne, księgowo-rachunkowe);
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu księgowości i rachunkowości) lub do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 1. Na podstawie RODO przysługują następujące, potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do ich przetwarzania przez Administratora),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, aby Administrator ograniczył  przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych czynności, jeśli niektóre dane przetwarzane są bezpodstawnie),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora),
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Powyższe uprawnienia nie są bezwzględne i nie przysługują w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych, poza skargą do organu nadzorczego. W przypadku wątpliwości w zakresie przysługujących uprawnień, celów przetwarzania lub podstaw przetwarzania konkretnych danych lub czynności przetwarzania należy zwrócić się do Administratora.
 3. Dane osobowe nie są przekazywane przez Administratora do krajów poza EOG, natomiast Administrator nie ma wpływu na to, czy dostawca wtyczki Google Analitics korzysta z serwerów poza obszarem EOG.

5. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 1. Administrator nie wykorzystuje plików cookies do identyfikacji użytkowników.
 2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies, które są wykorzystywane przez Administratora. Korzystanie z Serwisu oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 3. Użytkownik przechodząc do Serwisu wyraża zgodę na stosowanie plików cookies przez Administratora. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne aby korzystać z Serwisu.
 4. Administrator stosuje niezbędne dla funkcjonowania strony pliki cookies:
  Nazwa pliku Cookie: Elementor
  Opis: Używane w kontekście motywu WordPress strony internetowej. Plik cookie umożliwia właścicielowi witryny implementację lub zmieniać zawartość witryny w czasie rzeczywistym.
  Nazwa pliku Cookie: rc::a
  Opis: Ten plik cookie służy do rozróżnienia ludzi i botów. Jest to potrzebne dla serwisu, w celu sporządzania prawidłowych raportów dotyczących korzystania z jego serwisu.
  Nazwa pliku Cookie: rc::c
  Opis: Ten plik cookie służy do odróżniania ludzi od botów.
 5. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie poprzez Google Analytics. Zgodnie z informacjami od Google administratorem danych osobowych użytkowników Google z EOG lub Szwajcarii jest Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii (numer rejestracyjny: 368047). Zgodnie z informacjami udostępnianymi przez Google, w przypadku przesyłania danych poza EOG opiera się ono o standardowe klauzule umowne zatwierdzane przez Komisję Europejską, więcej przeczytasz pod linkiem: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl Informacje, do jakich Administrator uzyskuje dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:
  • informacja o ilości odsłon danej zakładki w Serwisie w danym przedziale czasowym,
  • średni spędzony przez Użytkownika czas na stronie internetowej Serwisu,
  • Współczynnik odrzuceń (odsetek sesji, podczas których użytkownik widzi tylko jedną stronę i nie podejmuje z nią żadnej interakcji),
  • procent wyjść ze strony (% wyjść to odsetek wyjść z witryny z określonej strony lub zbioru stron.),
  • unikalne odsłony (to liczba sesji z co najmniej jedną odsłoną określonej strony. Niepowtarzalna odsłona jest zliczana dla każdej kombinacji adresu URL strony oraz tytułu strony),
  • informacja o wejściach (wejścia to liczba wejść użytkowników do Serwisu przez określoną stronę lub zbiór stron),
  • lokalizacje (kraj), z którego Użytkownik odwiedza stronę Serwisu,
  • informacje o źródle, z którego użytkownik wszedł na stronę (np. Instagram lub FB),
  • informacja o ilości nowych oraz wracających Użytkowników.
 6. W każdym momencie Użytkownik może dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdują się wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszych stron, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Jeśli używasz Google Chrome, wejdź w tym celu na stronę chrome://settings/cookies.
 7. Użytkownik może zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 8. Zgodnie z instrukcją Google jeśli chcesz zdecydować, jak pliki cookie mogą być zbierane w każdej chwili możesz otworzyć ustawienia personalizacji w Google i rezygnować z używania konkretnych plików. Zrobisz to na stronie g.co/privacytools. Możesz też zarządzać plikami cookie w przeglądarce (przeglądarki na urządzeniach mobilnych mogą nie oferować tej możliwości).
 9. Przeglądarki internetowe oferują możliwość korzystania z trybu incognito, w którym po zamknięciu wszystkich okien incognito przeglądarka nie zapisuje historii odwiedzonych witryn ani plików cookie na urządzeniu.

6. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści polityki prywatności i plików cookies i zachęca do częstego odwiedzania Polityki Prywatności i Plików Cookies Serwisu w celu zaznajomienia się ze zmianami.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 3. Zasady określone w Polityce Prywatności obowiązują jedynie w ramach przetwarzania danych osobowych użytkowników stron internetowych prowadzonych przez Administratora. W przypadku korzystania z odnośników (linków) i wtyczek znajdujących się w Serwisie, które przekierowują do stron internetowych pochodzących od podmiotów trzecich Administrator zaleca zapoznanie się ze stosowanymi przez te podmioty politykami prywatności i politykami cookies.